Verkoopproces

Proces/tijdslijn
Vanaf maandag 14 september vind je de uitgebreide informatie over de Nazoomers op de website. Deze informatie kan je rustig bekijken en vanaf dan kan je ook het inschrijfformulier in je account invullen. Als je dat doet krijg je alvast contact met één van onze WoningCoaches; Priscilla of Enny. De WoningCoaches zijn je steun en toeverlaat gedurende het hele aankoopproces. Wil je specifieke dingen weten over onze woningen? Vraag het je WoningCoach!

Vanaf 24 september 9.00 uur start de inschrijving en kan je jouw inschrijving bevestigen (op het inschrijfformulier kan je meerdere keuzes aangeven). Het is belangrijk om jouw gemaakte keuze dan ook te bevestigen, omdat tijdsvolgorde in ons proces een grote rol speelt. Het is dus belangrijk om – zéker als je zou willen reserveren – op de 24e direct om 9.00u je inschrijving te bevestigen! Vanaf 28 september starten de kennismakingsgesprekken met NEXT Home via Microsoft teams. Tijdens dit gesprek heb je de mogelijkheid om een woning te reserveren of jezelf al voorrangskandidaat op te geven.

Wanneer alle contractstukken gereed zijn (oktober) start de verkoop van De Nazoomers. Diegene die een woning gereserveerd hebben d.m.v. een reserveringsovereenkomst krijgen de mogelijkheid om de contracten te ondertekenen. De woningen die dan nog beschikbaar zijn worden als eerste toegewezen aan een voorrangskandidaat.

Hieronder lees je de uitgebreidere informatie over de verschillende stappen!

Oriënteer je!
In aanloop naar 24 september kun je uiteraard al met vragen over De Nazoomers terecht bij  NEXTHome. Wil je vooruitlopend alvast weten wat wonen in De Nazoomers financieel voor je betekent en meer weten over de voordelen van de Duurzaamheidshypotheek? Bel dan gerust 0186-745772 (NEXTHome) en wij plannen een oriëntatiegesprek in.

Heb je vragen over de woningen het proces of de toewijzing? Ook dan bel je NEXTHome.

De tijdsvolgorde
Wij kijken naar de volgorde van binnenkomst van de bevestigingen vanaf 24 september om 9.00 uur. De afspraken voor de Kennismakingsgesprekken worden op deze volgorde ingepland. We voeren de Kennismakingsgesprekken voor De Nazoomers met meerdere teams uit. Er worden altijd meerdere gesprekken tegelijkertijd ingepland, er beginnen dus meerdere Kennismakingsgesprekken op hetzelfde tijdstip. Lees hier verder.